20-01-15

Wat met de OCMW's?

Integratie

Dat de OCMW's in Vlaanderen zullen integreren in de gemeenten weten we nu definitief. Die integratie gaat zeer ver. Personeel, financiën, nota's, programma, visie, ... het gaat allemaal naar de gemeenten. Er moet wel een apart comité geïnstalleerd worden voor het onderzoek en de behandeling van sociale aanvragen. Dat lijkt ook logisch want dat is geen publieke zaak.

Wat voor Voeren?

In de nota van de minister staat duidelijk dat er voor onze gemeente rekening gehouden moet worden met de Wet van 1988. Dat is eenbijzondere wet die met bijzondere meerderheid werd goedgekeurd en die dus blijft bestaan. Ze voorziet een "rechtstreekse verkiezing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau" door de gemeenteraadskiezers. Nu is dat laatste wel erg bij de haren gegrepen want de EU-burgers mogen tot op heden nog niet stemmen voor het OCMW, maar ze zijn wel gemeenteraadskiezers. De wetgever spreekt zich op dat vlak dus alleszins tegen of gaf er geen correcte uitvoering aan. Vanaf 2013 mogen ze in de andere Vlaamse gemeenten wel zetelen. Bij ons vanaf 2019. Logisch dat je dan ook veronderstelt dat ze mogen kiezen. We zullen zien wat het wordt. Er zijn noch aanwijzingen voor het ene, noch voor het andere.

Maar wat dan met de integratie?

Een eerste vaststelling is dat de wet van 1988 het niet heeft over het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, maar wel over de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In feite zou je voor het OCMW van onze gemeente - ondanks de rechtstreekse verkiezingen - ook dezelfde werking kunnen voorstellen als in de andere Vlaamse gemeenten. Je hoeft dan niet aan de Raad te raken, maar je hertekent de werking van het Centrum zoals in de andere gemeenten. Laat de rechtstreekse verkiezingen gewoon gaan om "de Raad voor Maatschappelijk Welzijn" en in de uitvoering wordt dat dan het sociaal comité dat zich met de niet publieke zaken bezighoudt. De voorbereiding kan gebeuren door het bij ons verplichte Vast Bureau. Dat zou dus een mogelijkheid zijn.

Moest de Vlaamse Regering echter tot de conclusie komen dat zelfs dat niet mogelijk is (nu hebben we nochtans ook aan ander decreet dan de rest van het land), dan blijft er maar één conclusie: een bijzondere wet voor 7 Vlaamse en 1 Waalse (Komen-Waasten) gemeente. Ik heb het dan wel degelijk over een Wet en dus geen decreet. Dat zal u van mij  als confederalist uitermate verbazen. Ik ga er echter vanuit dat wanneer men niet in staat zou zijn om ons in het Vlaamse decreet te integreren, men dan ook maar in totaliteit consequent moet zijn. Dat zal dan ook weer wat vlieg- en zwoegwerk vergen want de staatshervormingen voorzien dat de operationele werking van de OCMW's bij Vlaanderen en Wallonië hoort. Daar zou men dan van moeten afwijken. (neen, ik roep niet "Vive la Belgique").

Ik streef echter naar een goede werking en wil dan voor die bijzondere gemeenten een apart regime waarbij de OCMW's best totaal afzonderlijke entiteiten worden die volledig los staan van de gemeenten. Ik zou zover gaan dat ze een eigen fiscaal regime krijgen en hun eigen boontjes mogen doppen. Ook dat is een manier om de eeuwige moeilijke afwegingen tussen de gemeenten en de OCMW's te beslechten.

Als dat niet kan, en dat zal de toekomst uitwijzen, dan zal men een apart OCMW-decreet (of toch artikels) moeten behouden/maken voor 7 gemeenten in Vlaanderen en 1 Waalse gemeente. Want ja hoor, ook in Wallonië wordt de integratie mogelijk als het van de Waalse PS-CdH-regering afhangt. 

Zit daar niet de mogelijkheid in om die onzinnige wet (nog onzinniger voor Komen dan voor ons want daar zetelen de Vlamingen zelfs niet in de gemeente- of Sociale Raad) van 1988 eens samen te bespreken met Wallonië en in consensus te besluiten om ze vanaf 2019 te beperken tot de gemeenteraden? Als Komen-Waasten onze partner wil zijn, dan wil ik heb gerust helpen om dat bij hen helemaal af te schaffen.

12:15 Gepost door huub.broers@skynet.be | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

"apart regime"?
Et si le conseil d'état flamand n'avait pas cassé la nomination de José Happart? Imagine la suite...
Erreur stratégique énorme de votre part.
La loi de 1976 sur les CPAS était une loi généreuse. Elle ne résiste évidemment pas au libéralisme du capitalisme européen et du mondialisme ambiant.

Gepost door: Jean-Louis Xhonneux | 21-01-15

Reageren op dit commentaar

Ach, het stoort mij niet dat we een apart "regime" hebben. Ik wil enkel duidelijkheid en gelijke rechten als andere gemeenten. Die rechtstreekse verkiezing is het probleem niet. Wel, hoe we erna alles kunnen invullen en daar wil ik op gelijke voet staan als de anderen. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat het zal gebeuren.

Gepost door: huub broers | 21-01-15

Reageren op dit commentaar

j'apprecie votre site internet et je me permet de mettre un lien vers le mien . n hesitez pas a visiter !

Gepost door: plombier paris | 21-02-15

Reageren op dit commentaar

j'apprecie votre site internet et je me permet de mettre un lien vers le mien . n hesitez pas a visiter !

Gepost door: plombier paris | 21-02-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.