18-03-13

Grondwet artikel 35

De Francofone partijen schreeuwen moord en brand omdat een Vlaamse Minister zei dat we na 2014 maar eens werl moeten maken van een verregaande autonomie. Vlaamse meerderheidspartijen traden hen - al dan niet schoorvoetend - bij.  Maar wat zegt de Grondwet daarover? Hierna de letterlijke tekst van artikel 35.

Reactie: wat nu heren en dames? Et alors mesdames et messieurs? Plots allemaal tegen de grondwet? Allemaal samen schreeuwen tegen één partij?

Art. 35

De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen.

De gemeenschappen of de gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd voor de overige aangelegenheden onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.

22:21 Gepost door huub.broers@skynet.be | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.